ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΚΛΕΙΣΤΗ 514-836-9097

  • ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΚΛΕΙΣΤΗ

 

Have you notice lately some oil leaking on your door closet, or on floor? Does your door slam hard? Did you try to adjust your door closer while it was in still moving?

your door closer maybe damaged if oil start to appear and it required to be replaced, Give us a call and your door closer will be replaced at no time.

You have 3 choices depending on how many time your door will open and the position of your door outside in windy area.

  • Economic door closer
  • Medium door closer with back check valve
  • High quality door closer for windy area high volume openings